Kalendarz imprez strzelecko - towarzyskich na rok 2017


3 Maj   - Turniej Strzelecki z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku

16 Czerwiec - Królewski Turniej Strzelecki o Godność Króla Kurkowego

15 Lipiec - Królewski Turniej Strzelecki o godność Króla Żniwnego  

6 Sierpień - XXI Memoriał Patrona Bractwa Mosińsko-Puszczykowskiego dr-a Todeusza Jakubiaka

10 Wrzesień - Turniej Strzelecki III Rocznica LBK

12 Listopad - Turniej Strzelecki Niepodległościowy

27 Grudzień - Turrniej Strzelecki o tarczę Powstania Wlkp.